BUDUJEMY DOM DZIENNEGO POBYTU

Dom Dziennego Pobytu ma  służyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzięki Waszej pomocy dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną będą aktywne społecznie, będą korzystały z opieki, terapii i rehabilitacji, a ich rodzice będą mogli w pełni funkcjonować zawodowo.

budynek przed modernizacją         

ZOSTAŃ SPONSOREM NASZEJ FUNDACJI !
ZBUDUJ DOM  !                                                                                                                                                                                            

 

 

 

14 stycznia 2018
Fundacja Przyjaciel Domu > BUDUJEMY DOM DZIENNEGO POBYTU