Otwórz swój dom

Rodzinne Domy Pomocy są nowoczesną formą całodobowych usług opiekuńczych i bytowych, świadczonych przez osoby lub rodziny w miejscu ich zamieszkania. Główną zaletą rodzinnych domów pomocy (RDP) jest indywidualne podejście do podopiecznych i familijna forma opieki. Opiekunowie pomagają swoim podopiecznym w codziennych czynnościach, pomagają w załatwianiu spraw osobistych i otaczają opieką w przypadku choroby. Rodzina zapewnia im prawo do godności, wolności, intymności oraz poczucie bezpieczeństwa. Tego typu placówki mogą być alternatywą dla dużych ośrodków opieki lub droższych, prywatnych ośrodków.

Przeczytaj rozporządzenie ministra, zapoznaj się z procedurami, oszacuj własne pragnienia, predyspozycje i zaplecze materialne.

Rozporządzenie w sprawie Rodzinnych Domów Pomocy
Procedura skierowania do Rodzinnego Domu Pomocy

14 stycznia 2018
Fundacja Przyjaciel Domu > Otwórz swój dom